Auteursarchief: Dirk-Jan

Dirk-Jan Lust, wie ben ik?

Dirk-Jan LustIk ben geboren in 1965 te Amsterdam. In september 1986 ben ik met yoga begonnen, tijdens de introductieles die Gert van Leeuwen gaf voor eerstejaars studenten. Ik begon in dat jaar met mijn studie filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en het leek me wel interessant om eens kennis te maken met yoga. Ik verwachtte ‘iets met meditatie’, maar het bleek een uur lang hard werken in allerlei staande oefeningen. Het bleek vooral ook een confrontatie met de stijfheid van mijn lichaam!

Ondanks dat voelde ik mijzelf erg goed na die les. Toen Gert me ook nog vertelde dat ik door yoga leniger kon worden, besloot ik de theorie van de filosofie studie te combineren met de praktijk van yoga beoefening.

Al snel was ik gegrepen door yoga en werd yoga ook veel meer dan slechts een middel om leniger te worden. Dat leidde er toe dat ik besloot in september 1990 de opleiding tot yogadocent bij Gerts Bharata yoga-instituut te gaan volgen. Halverwege die opleiding, in september 1991, kreeg ik het aanbod om les te gaan geven in een buurthuis in Amsterdam-Noord. Sindsdien heeft het lesgeven zich steeds verder uitgebreid tot dat ik in oktober 2000 besloot mijn eigen instituut te openen. Sindsdien ben ik fulltime yogaleraar.
Tegenwoordig staat de yogavorm van Gert van Leeuwen bekend als Critical Alignment Yoga. Het is dan ook vanuit die stijl dat de lessen gegeven worden. Hierin is veel aandacht voor het bewust ervaren van het lichaam in de verschillende yogahoudingen, bewustwording van spanning en blokkades in het lichaam en het leren loslaten en ontspannen in die delen van het lichaam. Tegelijkertijd bouw je kracht op in die spieren die sterk zouden moeten zijn.
Loslaten van spanning doe je door bewust je adem te gebruiken.

In 2003 ben ik zelf begonnen met het opleiden van yogadocenten, vooral omdat ik het leuk vind de kennis, inzichten en ervaringen die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd, te delen met anderen en door te geven. Bovendien is het een ontzettend leuk en boeiend vak.
Inmiddels begin ik in januari voor de zestiende keer met een nieuwe groep eerstejaars aan de lerarenopleiding.

Bescherming

De NVRT (Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten) heeft een beroepsprofiel, een beroepscode en tuchtrecht. Hiermee wil de NVRT zowel therapeuten als cliënten bescherming bieden. Bent u als cliënt ontevreden en komt u er met de therapeut niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVRT. U kunt deze indienen bij de onafhankelijke voorzitter van de klachtencommissie mevrouw Mr. Martha Rijkmans, tel.: 070 3861507.

e-mail: martharijkmans@planet.nl

Onderscheid andere therapieën

De veronderstelde relatie tussen onverwerkte gebeurtenissen in het verleden en mentale, emotionele en/of fysieke klachten of zingevingsproblemen in het heden, is ook bekend bij vele andere vormen van psychotherapie; daarbij kunt u denken aan psychoanalyse, psychiatrie, gestalttherapie, hypno- en regressietherapie.

Reïncarnatietherapie onderscheidt zich hiervan door:

  • Onbewuste ervaringen die zich in een andere realiteit dan het huidige leven afspelen, serieus te nemen. Denk hierbij aan vorige levens en ervaringen in dit leven tijdens de conceptie, zwangerschap en geboorte.
  • De manier waarop reïncarnatietherapeuten trance gebruiken voor het opsporen van onderbewuste ervaringen. Dit gebeurt heel direct zonder ontspannings- of andere inductietechnieken. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt u direct in die onderbewuste ervaring die nodig is om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig (elliptisch bewustzijn).
  • De nadruk te leggen op het verkrijgen van inzicht in de samenwerking tussen onverwerkte, onderbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu.

Onverwerkte ervaringen

Problemen vinden hun oorsprong in onverwerkte ervaringen

Dat is het eenvoudige uitgangspunt van reïncarnatietherapie. Deze ervaringen kunnen worden opgespoord in het onderbewuste, waardoor u ze kunt herbeleven. Door die herbeleving ontstaat er een ontlading van emoties en fysieke pijnen; een meestal zeer bevrijdende ervaring.

Dit bevrijdende effect wordt versterkt wanneer u zich bewust wordt hoe in de onderliggende thematiek zich steeds weer hetzelfde probleem herhaalt. Met dit inzicht stelt u zichzelf in staat om een aantal zaken in uw leven op een andere manier aan te pakken. Of uw leven anders in te richten. Met andere woorden: uzelf te transformeren op een wijze die bij u past en die u zelf graag wilt. U krijgt meer leiding over uw leven zodat u kunt worden wie u zelf bent.

Omdat reïncarnatietherapie in het onderbewuste speurt, is het een confronterende therapie en daardoor zeer effectief.

Reïncarnatie is…

Het woord reïncarnatie geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim wordt gedefinieerd: het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens). Met reïncarnatie wordt bedoeld dat een wezenlijk deel van onszelf (bewustzijn, ziel, geest) het lichamelijk sterven steeds overleeft en na korte of langere tijd weer in een nieuw lichaam komt; het incarneren. Het woord therapie staat voor het zodanig herbeleven en alsnog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen.

Verwerking via inzicht

therapie ruimteIn ons land heeft reïncarnatietherapie zich de laatste twintig jaar ontwikkeld tot een zelfstandige vorm van therapie met een eigen therapiemodel, begrippen, methoden en technieken waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat.

Met reïncarnatietherapie kunt u een breed scala aan problemen aanpakken. Problemen kan men ervaren op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie daarvan of op het gebied van zingeving. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Problemen die psychische klachten kunnen veroorzaken zoals relatieproblemen, seksuele problemen, vruchtbaarheidsproblemen, problemen op het werk, rouwverwerking of verwerking van traumatische situaties zoals een auto-ongeluk, mishandeling of incest.
  • Psychosomatische klachten zoals stress in combinatie met maagpijnen, depressies of overspannen zijn in combinatie met hevige vermoeidheid.
  • Allerlei lichamelijke klachten zoals spijsverterings- en stofwisselingsproblemen, problemen met de motoriek, migraine en andere hoofdpijnen, menstruatie- en baarmoederproblemen, astma en allergieën.
  • Bij chronische en levensbedreigende ziekten zoals auto-immuunziekten, reuma, multiple sclerose, hartklachten of kanker kan reïncarnatietherapie een verlichtende werking hebben, inzicht geven en zo de kwaliteit van leven verbeteren.
  • Aan het proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving kan reïncarnatietherapie veel bijdragen. Voor mensen die daar naar op zoek zijn, is reïncarnatietherapie zeer geschikt.

Hulpmiddelen

Er wordt in de yogalessen ook gebruik gemaakt van verschillende hulpmiddelen, waarmee niet alleen veel nieuwe oefeningen mogelijk worden, maar ook allerlei variaties op bestaande oefeningen. Deze hulpmiddelen stellen je ook beter in staat heel precies te werken in de moeilijkste delen van het lichaam, daar waar je de meeste spanning vasthoudt. (b.v. nek, schouders en bovenrug en de lage onderrug).

Bestellen
Als je thuis wilt oefenen is het handig om dezelfde hulpmiddelen te gebruiken als tijdens de les. Veel van de hulpmiddelen die we gebruiken zoals hoofdstandbankjes, boogjes, matjes en stripjes zijn voor leerlingen van het instituut te bestellen. Vraag ernaar voor de prijzen en levertijden.

Pranayama en meditatie

Op vrijdag en zaterdag is er een uur Pranayama en meditatie. Pranayama bestaat uit verschillende ademhalingstechnieken en concentratieoefeningen, met als doel de losse gedachten in het hoofd tot staan te brengen en meer bewust te worden van houding en ademhaling. Tijdens pranayama word je ook geconfronteerd met spanning en blokkades in jezelf, maar op een heel ander niveau dan tijdens de fysieke oefeningen. Geleidelijk aan ga je merken dat je steeds beter je aandacht kunt verplaatsen van buiten naar binnen. Met ‘buiten’ bedoel ik de wereld om ons heen, waarbij onze aandacht voortdurend heen en weer schiet tussen alle dingen die we waarnemen of waar we aan denken. Bij het richten van de aandacht naar binnen ervaar je jezelf van binnenuit en word je bewust van de rust en de stilte in jezelf. Deze rust wordt sterker naarmate de aandacht niet langer voortdurend heen en weer springt.

Door velen wordt de beoefening van pranayama als een verdieping en verrijking van de fysieke yogabeoefening ervaren.

Het is altijd mogelijk om een keer een pranayamales te proberen i.p.v. een gewone les. Je mag ook variëren en de twee lessen om en om doen.

Het niveau van de vrijdagles is meer gevorderd. De zaterdagles is het meest geschikt voor beginners.

Wat is Hatha Yoga?

Hatha yoga bestaat uit houdingen en oefeningen waarbij alle spieren in het lichaam gebruikt worden. De oefeningen zijn er op gericht je bewust te maken van de spanning in het lichaam. Spanning maakt de spieren kort en stijf, waardoor je belemmerd wordt bij het maken van bewegingen. Ook wordt daardoor de doorbloeding in spieren en organen minder. Uiteindelijk zorgt het voor allerlei klachten: nek-, schouder- en rugklachten, concentratie- en ademhalingsproblemen.

De spanning in het lichaam wordt weer losgemaakt en losgelaten door het bewuste gebruik van de ademhaling. Tijdens de oefeningen merk je heel duidelijk dat er een verband bestaat tussen de spanning en je ademhaling: spanning zorgt ervoor dat je b.v. de adem vasthoudt of moeilijker gaat ademen. Door je tijdens een houding te concentreren op je adem merk je dat je controle hebt over je adem en je adem kunt sturen. Als de ademhaling rustiger wordt en meer ontspant, ontspannen ook de spieren steeds beter. De oefeningen gaan daardoor geleidelijk steeds beter. Alle yoga- houdingen zijn dan ook een combinatie van het gebruik van het lichaam en het gebruik van de adem.

Het loslaten van de spanning uit de spieren zorgt er ook voor dat emoties en stress, die verbonden zijn met die spieren, worden losgelaten. Daardoor ontstaat ontspanning en een sterker gevoel van geestelijke balans.
Tenslotte zorgt het richten van de aandacht op het voelen van je lichaam en de ademhaling ervoor dat de concentratie toeneemt en de stroom losse gedachten in het hoofd afneemt, waardoor je meer innerlijke rust ervaart.

De yogalessen worden gegeven in een grote, lichte zaal van 120 m2. Verder zijn er kleedkamers voor dames en heren en is er een huiskamer, waar je voor of na de les een kopje koffie of thee kunt drinken. Alle lessen zijn op beginnersniveau, ook die van anderhalf uur. De beoefening van yoga is een individueel proces: iedereen ervaart de les en de oefeningen op zijn eigen manier, ongeacht of je al lang of nog maar kort bezig bent.

Hatha-yoga is topsport in een langzaam tempo…