Opleiding tot yogaleraar – Tweede jaar

Nadat we in het eerste jaar de basis hebben gelegd voor de kennis in hatha yoga, beginnen we het tweede jaar met een inleiding in anatomie, pathologie en fysiologie. Deze cursus wordt gegeven door fysiotherapeut Ted Willemsen. Er is bewust voor gekozen dit blok in het tweede jaar van de lerarenopleiding te zetten, niet alleen omdat de mens meer is dan alleen maar een lichaam, maar ook om de informatie uit dit blok te integreren in de dan al aanwezige kennis van hatha yoga.

In blok 5 en 6 behandelen we dan de overgebleven groepen houdingen en pranayama.

Blok 7, de yogafilosofie, gaat in op de filosofische basis waar het geheel van lichaams- en ademhalingsoefeningen in past.

Tenslotte is er in blok 8 ruimte voor praktische zaken.

Net als in het eerste jaar zullen de 16 à 18 lerarenlessen worden gegeven in blokken van 4 uur, op zaterdag- of zondagmiddag.  Deze lessen worden verdeeld over de blokken 5 tot en met 8. De lessen van blok 4 vallen buiten dit aantal lerarenlessen.
In de lerarenlessen zal in het tweede jaar meer aandacht worden besteed aan het zelfstandig les geven. Dit gebeurt d.m.v. het geven van een stuk les van 30 minuten dat daarna besproken zal worden.

Blok 4: Inleiding in anatomie, pathologie en fysiologie

Dit blok wordt gegeven door Ted Willemsen, fysiotherapeut en manueel therapeut. Deze cursus bestaat uit 7 lessen van 2 uur.

  • Elementaire anatomie.
  • Pathologie van het bewegingsapparaat.
  • Fysiologie.

In dit blok gaan we dieper in op de lichamelijke aspecten van yoga. Wat gebeurt er in het lichaam tijdens een yogahouding? Wat speelt zich onder de huid af? Tijdens deze lessen gaan we in op de werking van spieren, organen, de bloedsomloop en het zenuwstelsel aan de hand van een aantal asana’s. Ook zullen we stil staan bij allerhande problemen die kunnen ontstaan in het bewegingsapparaat en waar veel (beginnende) leerlingen mee te maken hebben. Als yogadocent(e) krijg je daar dus ook mee te maken.

De kosten voor dit blok zijn extra en bedragen € 120,00, te betalen aan Ted Willemsen.

Blok 5: Staande houdingen, balansoefeningen

Dit blok wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen.

Blok 6: Omgekeerde houdingen, gevorderde houdingen en pranayama

Dit blok wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen.

Blok 7: Inleiding Indiase filosofie en yogafilosofie

Kern van dit blok is een inleiding in de basis van de yogafilosofie: de yoga-sutra’s van Patanjali. Thema’s die aan de orde zullen komen zijn o.a.: het achtvoudige pad van yoga, concentratie, meditatie, verlichting, de rol van karma en de rol van het lichaam bij al deze thema’s. Dit blok bestaat uit 4 lezingen, die elk over één van de hoofdstukken van de sutra’s handelen.

Dit blok wordt afgesloten met het schrijven van een kort essay van 5 à 10 bladzijden.

Blok 8: Diversen

Dit is niet echt een blok, maar een losse verzameling bijeenkomsten over de onderstaande onderwerpen. Het is mogelijk dat deze al eerder tijdens de cursus worden gegeven. Dit is afhankelijk van de gastdocenten.

Verder is hierin ruimte voor de praktische zaken die om de hoek komen kijken bij het geven van yogales of het opzetten van een eigen yogaschool.

  • Werken als freelancer of het opzetten van een eigen bedrijf.
  • Yoga voor ouderen.
  • Bedrijfsyoga.
  • Zwangerschapsyoga.
  • Diverse lezingen en workshops.

Het praktische examen, tevens eindexamen, zal bestaan uit het zelf geven van een half uur les aan een groep leerlingen. Een week voor het examen krijg je de opdracht om rond een opgegeven asana een gestructureerde les te bouwen.