Bescherming

De NVRT (Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten) heeft een beroepsprofiel, een beroepscode en tuchtrecht. Hiermee wil de NVRT zowel therapeuten als cliënten bescherming bieden. Bent u als cliënt ontevreden en komt u er met de therapeut niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVRT. U kunt deze indienen bij de onafhankelijke voorzitter van de klachtencommissie mevrouw Mr. Martha Rijkmans, tel.: 070 3861507.

e-mail: martharijkmans@planet.nl