Reïncarnatietherapie

Wat doet reïncarnatietherapie?

In ons land heeft reïncarnatietherapie zich de laatste dertig jaar ontwikkeld tot een zelfstandige vorm van therapie met een eigen therapiemodel, begrippen, methoden en technieken waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat.

Met reïncarnatietherapie kunt u een breed scala aan problemen aanpakken. Problemen kan men ervaren op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie daarvan of op het gebied van zingeving. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Problemen die psychische klachten kunnen veroorzaken zoals relatieproblemen, seksuele problemen, vruchtbaarheidsproblemen, problemen op het werk, rouwverwerking of verwerking van traumatische situaties zoals een auto-ongeluk, mishandeling of incest.
  • Psychosomatische klachten zoals stress in combinatie met maagpijnen, depressies of overspannen zijn in combinatie met hevige vermoeidheid.
  • Allerlei lichamelijke klachten zoals spijsverterings- en stofwisselingsproblemen, problemen met de motoriek, migraine en andere hoofdpijnen, menstruatie- en baarmoederproblemen, astma en allergieën.
  • Bij chronische en levensbedreigende ziekten zoals auto-immuunziekten, reuma, multiple sclerose, hartklachten of kanker kan reïncarnatietherapie een verlichtende werking hebben, inzicht geven en zo de kwaliteit van leven verbeteren.
  • Aan het proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving kan reïncarnatietherapie veel bijdragen. Voor mensen die daar naar op zoek zijn, is reïncarnatietherapie zeer geschikt.

Problemen vinden hun oorsprong in onverwerkte ervaringen

Dat is het eenvoudige uitgangspunt van reïncarnatietherapie. Deze ervaringen kunnen worden opgespoord in het onderbewuste, waardoor u ze kunt herbeleven. Door die herbeleving ontstaat er een ontlading van emoties en fysieke pijnen; een meestal zeer bevrijdende ervaring.

Dit bevrijdende effect wordt versterkt wanneer u zich bewust wordt hoe in de onderliggende thematiek zich steeds weer hetzelfde probleem herhaalt. Met dit inzicht stelt u zichzelf in staat om een aantal zaken in uw leven op een andere manier aan te pakken. Of uw leven anders in te richten. Met andere woorden: uzelf te transformeren op een wijze die bij u past en die u zelf graag wilt. U krijgt meer leiding over uw leven zodat u kunt worden wie u zelf bent.

Omdat reïncarnatietherapie in het onderbewuste speurt, is het een confronterende therapie en daardoor zeer effectief.

Reïncarnatie is?

Het woord reïncarnatie geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim wordt gedefinieerd: het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens). Met reïncarnatie wordt bedoeld dat een wezenlijk deel van onszelf (bewustzijn, ziel, geest) het lichamelijk sterven steeds overleeft en na korte of langere tijd weer in een nieuw lichaam komt; het incarneren. Het woord therapie staat voor het zodanig herbeleven en alsnog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen.

Onderscheid andere therapieën

De veronderstelde relatie tussen onverwerkte gebeurtenissen in het verleden en mentale, emotionele en/of fysieke klachten of zingevingsproblemen in het heden, is ook bekend bij vele andere vormen van psychotherapie; daarbij kunt u denken aan psychoanalyse, psychiatrie, gestalttherapie, hypno- en regressietherapie.

Reïncarnatietherapie onderscheidt zich hiervan door:

  • Onbewuste ervaringen die zich in een andere realiteit dan het huidige leven afspelen, serieus te nemen. Denk hierbij aan vorige levens en ervaringen in dit leven tijdens de conceptie, zwangerschap en geboorte.
  • De manier waarop reïncarnatietherapeuten trance gebruiken voor het opsporen van onderbewuste ervaringen. Dit gebeurt heel direct zonder ontspannings- of andere inductietechnieken. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt u direct in die onderbewuste ervaring die nodig is om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig (elliptisch bewustzijn).
  • De nadruk te leggen op het verkrijgen van inzicht in de samenwerking tussen onverwerkte, onderbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu.

Bescherming

De NVRT (Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten) heeft een beroepsprofiel, een beroepscode en tuchtrecht. Hiermee wil de NVRT zowel therapeuten als cliënten bescherming bieden. Bent u als cliënt ontevreden en komt u er met de therapeut niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVRT. U kunt deze indienen bij de onafhankelijke voorzitter van de klachtencommissie

Kosten

De kosten voor een sessie reïncarnatietherapie bedragen € 70,00 per uur en worden per kwartier berekend. Een sessie duurt ca. 2,5 uur en kost in dat geval dus € 175,00. De kosten voor reïncarnatietherapie worden soms geheel of gedeeltelijk vergoed, als u aanvullend verzekerd bent. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar.