Onderscheid andere therapieën

De veronderstelde relatie tussen onverwerkte gebeurtenissen in het verleden en mentale, emotionele en/of fysieke klachten of zingevingsproblemen in het heden, is ook bekend bij vele andere vormen van psychotherapie; daarbij kunt u denken aan psychoanalyse, psychiatrie, gestalttherapie, hypno- en regressietherapie.

Reïncarnatietherapie onderscheidt zich hiervan door:

  • Onbewuste ervaringen die zich in een andere realiteit dan het huidige leven afspelen, serieus te nemen. Denk hierbij aan vorige levens en ervaringen in dit leven tijdens de conceptie, zwangerschap en geboorte.
  • De manier waarop reïncarnatietherapeuten trance gebruiken voor het opsporen van onderbewuste ervaringen. Dit gebeurt heel direct zonder ontspannings- of andere inductietechnieken. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt u direct in die onderbewuste ervaring die nodig is om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig (elliptisch bewustzijn).
  • De nadruk te leggen op het verkrijgen van inzicht in de samenwerking tussen onverwerkte, onderbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu.